Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Áruházunk termékeit, a termékekhez tartozó leírásokat és árakat, valamint áruházunk összes oldala és információja regisztráció nélkül megtekinthető. Regisztráció csak a megrendelés elküldéséhez szükséges.

Regisztráció:
Fontos, hogy regisztrációnál valós e-mail címet adjon meg!
A regisztrációs űrlap kitöltése és elküldése után, az Ön által megadott e-mail címre egy levél fog érkezni . A levél tartalmaz egy linket, amire ráklikkelve regisztrációja aktiválódik. Amíg ez nem történik meg, áruházunkba a belépés és rendelés leadása nem lehetséges.
Amennyiben személyes adataiban változás történt, minden oldalon felül megjelenő „Adatok módosítása” menüpontban módosíthatja azt, kivételt képez az e-mail cím. Az e-mail cím módosításához kérje kollégánk segítségét.
Amennyiben probléma lépett föl a regisztráció során, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Rendszerünk a belépéshez szükséges jelszavát nem tárolja. Ha elfelejtette, áruházunk bal oldalán található „Jelszó emlékeztető” mezőbe írja be, a regisztráció során megadott e-mail címet. Ezután rendszerünk a levélben egy generált jelszavat küld, amivel beléphet áruházunkba, majd belépés után módosíthatja azt.

Hírlevél:
Hírlevelet kizárólag azoknak küldünk, akik azt igényelték.
Hírlevélküldő szolgáltatásunkról leiratkozni a következőképpen lehet:
Amennyiben regisztrált vásárló, az „Adatok módosítása” menüpontban „Egyéb adatok” alatt, az „Igényel hírlevelet” sorban jelölje be a „nem” mezőt és nyomja meg a „módosítás” gombot.
A nem regisztrált hírlevél igénylők, áruházunk bal oldalán található „Hírlevél” mezőbe írják be azt az e-mail címet, melyre eddig a hírlevelek érkeztek, majd nyomja meg a „Leiratkozás” gombot.

Belépés és vásárlás:
Belépést a "Vásárló Belépés" ablak segítségével végezheti el. Írja be a regisztráció során megadott e-mail címet és jelszavát, majd nyomja meg a belép gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, mely megnyomásával elhagyhatja az áruházunkat.
Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek rövid leírását, árát, egyéb választható tulajdonságait, stb. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra akkor a termékeket felsoroló oldalon felül és alul található számok segítségével lapozhat.
A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. A megvásárolandó termék darabszámát úgy növelheti, illetve csökkentheti, hogy a darabszám mezőbe beírja a kívánt mennyiséget.
A kosárnak, csakúgy, mint minden áruházban, gyűjtő szerepe van, nem kell tételenként elküldeni a rendelést, mert az feleslegesen növeli a szállítási költséget.
A kosár áruházunk minden oldaláról elérhető, ehhez elég a középen fent található kosár ikonra kattintani.
Ha egy terméket a kosárba helyezett, a jobb oldalon található kategóriák kiválasztásával folytathatja a böngészést. A kosárba helyezett termékeket nem szükséges azonnal megrendelni, a kosár tartalmát rendszerünk automatikusan megjegyzi. Így később ott folytathatja a vásárlást, ahol abbahagyta.
A kosár tartalmát törölheti tételenként, a termék sorában található „töröl” gombra kattintva, illetve a teljes tartalom törölhető, a „kosár kiürítése” gomb használatával.
A „megrendelés” gomb lenyomása után kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Ezután megtekintheti rendelésének összesítését. Eddig a pontig semmi nincs véglegesítve, a „vissza” gombbal bármikor visszaléphet, módosíthat rendelésének összetételén illetve következmények nélkül elhagyhatja áruházunkat.
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a kosárba tett termékek nem minősülnek vásárlási szándéknak! Vagyis, ha kosárba tette a terméket, de nem adta le a megrendelést és a kívánt termék időközben elfogyott, sajnos nem tudjuk igényét teljesíteni. Ez kizárólag azon termékeinknél fordulhat elő, ahol a raktárkészlet külön fel van tüntetve.
Ha mindent megfelelőnek talált a „Megrendelés” gomb megnyomásával küldheti el hozzánk megrendelését. Ekkor a rendszer automatikusan egy levelet küld, a regisztrációnál megadott e-mail címre, amiben az Ön rendelésének tételei szerepelnek, illetve tartalmazza az átvételkor fizetendő teljes összeget.

Akció:
Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés.

Keresés:
Áruházunkban lehetőség van termékek keresésére is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett keresés esetén a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén.

A megrendelés nyomon követése:
A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Megrendelés követés" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit áruházunkban eddig elküldött.
Megrendeléseit postázás előtt írásban bármikor, következmények nélkül lemondhatja.
Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) számú Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli
elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül
elállhat. Fontos, hogy az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat
szállítójegyzéke.
Elállási joga érvényesítéséhez elegendő, hogy írásban „Elállási nyilatkozatot” cégünkhöz a termék átvételt követő 8
(nyolc) munkanapon belül eljuttassa. Az Ön által átvett terméknek nem kell 8 (nyolc) munkanapon belül visszaérkeznie
cégünkhöz. Az áruházunkban szereplő összes megvásárolható termékre vonatkozik a 8 (nyolc) munkanapos elállás
lehetősége, függetlenül attól, hogy a termék akciós-e vagy sem. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett
összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül
visszatéríteni.
Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban
felmerült összes költséget.
Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés keretében értékesített, a 151/2003. Kormányrendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre terjed ki.
Jótállási idő: 12 hónap, ha a gyártó a fogyasztási cikkre a fenti rendeletben előírtnál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.
Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását áruházunk felé.
A jótállás időtartama a kicserélt termékre (annak kicserélt részére) újra kezdődik.
A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál és az általa a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Jótállási igény érvényesítésének feltétele:
1. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
2. Amennyiben pedig a vevő bemutatja a fizetési bizonylatot is, úgy a fogyasztói szerződés megkötését viszont bizonyítottnak kell tekinteni (ezért és a későbbi szavatossági igény érvényesíthetősége miatt is érdemes megőrizni a blokkot).
3. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére való átadásának elmaradása nem érinti a kötelező jótállást.

A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A forgalmazó köteles viszont az adott termék tulajdonságaira és annak a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezni a javítást.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, akkor a forgalmazó nem hivatkozhat az aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

A hibás teljesítés esetén a jogosult, elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

Alkatrészellátási és javítószolgálati kötelezettség: Nincs előírás

A szavatosság tárgyi hatálya Valamennyi fogyasztási cikkre kiterjed.

Szavatossági idő Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.

Szavatossági idő újraindulása A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A fogyasztó a szavatosság iránti igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
Szavatossági igény érvényesítésének feltétele: A szavatossági igény a vásárlás tényét igazoló fizetési bizonylat bemutatása mellett érvényesíthető.

Szavatossági igény érvényesítése estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő kérheti a termék kijavítását, a megfelelő mértékű árleszállítást vagy a termék cseréjét. A termék javításának (pl: ha az ágyneműhuzat a varrás mellett elszakadt, de megvarrható) költségei, az Eladót terhelik. A Megrendelő kérheti a termék cserét, kivéve, ha a hiba rövid idő alatt értékcsökkenés nélkül javítható, és a kijavítás a jogosult érdekeinek sérelme nélkül lehetséges

Fogyasztó kifogásolási eljárás menete:
A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

Felhívjuk szíves megrendelőink figyelmét arra, hogy mivel sem a jótállásnál sem pedig a szavatosságnál nincs törvényileg szabályozva az alkatrészellátási és javítószolgálati kötelezettség, ezért áruházunk ilyen eseteknél a termék cserét alkalmazza. Amennyiben a termék cseréjét valamilyen okból nem tudjuk teljesíteni, úgy a termék vételárát visszafizetjük a vevőnek. (A hibás teljesítés jogi szabályozásáról a Ptk.306.§. rendelkezik).”

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén, a szavatossági igény nem érvényesíthető. Leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát (pl. színhiba, színeresztő termék).
Elérhetőségeinkről az "Információk" menüpont alatt tájékozódhat.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

Az IND International Distribution Kft (továbbiakban IND Kft) minden olyan személyes adatot, mely a weboldalak használata során tudomására jut, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön személyes adatait eljuttatja cégünkhöz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat az IND Kft - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa - és kezelje.
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

A IND Kft szolgáltatásait (beleértve a haztartasigepeinkrol.hu weboldalt) igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben cégünket semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.

Szerzői jogok
A www.haztartasigepeinkrol.hu oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A www.arukereso.hu (arukereso.hu Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az arukereso.hu Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.